Idé

Aviser produceres i hele verden elektronisk. Hvorfor så ikke også tilbyde en elektronisk version af avisen til læserne?

Idéen er gammel. Alle data til fremstilling af avisen foreligger på et bestemt tidspunkt som computerdata hos udgiveren. Disse data kan transmitteres via normale telefonledninger. Allerede for mange år siden begyndte man at forsøge at uddrage billeder af avissiderne. Disse billeder forelå i elektronisk form: I PDF-format..

Der var dog to hindringer: For det første den ringe og tilmed dyre transmissionskapacitet for telefonledninger, og for det andet at læseren skulle have et særligt program installeret på sin computer for at kunne læse avissiderne: Acrobat Reader.

Da en avisside er væsentligt større end skærmen, må man hele tiden forstørre og scrolle skærmbilledet for at læse artiklen.

Sideløbende opstod en ny teknologi og dermed også en ny distributionskanal: Internettet. Udgiverne etablerede egne indholdstilbud på internettet. Blandt de første, der betrådte denne vej, var Mittelrhein-Verlag med dets online-tjeneste "Rhein-Zeitung online". En online-tjeneste har dog ikke meget at gøre med den oprindelige idé om at tilbyde læserne avisen i digital form. Det er et selvstændigt informationsmedie.

Det er kun få avishuse, der indtil nu har genovervejet den oprindelige idé om en elektronisk tilvejebringelse af deres kerneprodukt: Avisen selv. Rhein-Zeitung i Koblenz indtager her en førerstilling. E-Paper fra Rhein-Zeitung er den første internetavis, der i alle bestanddele (tekst, billeder, annoncer) svarer til den trykte udgave. Via oversigter kan man bladre gennem avissiderne, ligesom i originalen.

E-Paper kan læses udelukkende ved hjælp af en browser, og man genfinder funktionaliteter, der er kendt fra internettet, som f.eks. aktive links fra indholdsfortegnelsen til den ønskede side, fra annoncen til annoncørens hjemmeside eller fra rubrikken til en database. Alle internetadresser, der nævnes i redaktionelle tekster, er klikbare.

Fordelen: Enhver avislæser kender "navigationen" og ved, på hvilken side, der står hvad, og hvordan det er sat op. E-Paper forener dermed den kendte struktur og udførlighed fra avisudgaven med den uafhængighed af sted samt interaktivitet, der kendes fra nettet.

 

Homepage Top of page Kontakt
Copyright ©2003 RZ-Online GmbH. All rights reserved.